Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Webshop Herman Boon in haar webshop en op alle overeenkomsten die tussen  Webshop Herman Boon en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken cd’s dvd’s kaarten en sieraden.

IDENTITEIT ONDERNEMER
Naam: Herman Boon
Vestigingsadres: Malzwin 2201, 1788 XJ Julianadorp, Nederland
Email: info@hermanboon.nl
Website: www.hermanboon.nl
KvK-nummer: 37157171
BTW-nummer: NL062720764B01

PRIJZEN
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de webshop worden gehanteerd.
• Alle door Webshop Herman Boon gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Webshop Herman Boon behoudt zich het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

LEVERING & VERZENDKOSTEN
• Wij leveren boeken, cd’s, dvd’s, kaarten en sieraden aan het door de koper opgegeven adres in Nederland. Wij leveren niet aan adressen buiten Nederland. Levering geschiedt via Post NL of DPD.
• Voor de verzendkosten binnen Nederland berekenen we standaard € 3,95.
• In principe duurt een levering per post 2 tot 5 werkdagen.

BETALING
• Facturering door Webshop Herman Boon vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
• Betaling door koper dient te geschieden door middel van een (vooruit)betaling via Ideal.

RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Webshop Herman Boon te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Webshop Herman Boon te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Webshop Herman Boon indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Webshop Herman Boon. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
• Webshop Herman Boon is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Webshop Herman Boon en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland