Privacy verklaring Herman Boon Ministries

Herman Boon Ministries is gevestigd in Den Helder, Pastoor Koopmanweg 23A, hierna te noemen “Herman Boon Ministries” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Herman Boon Ministries verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Herman Boon Ministries je over de manier waarop Stichting De Katapult uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Herman Boon Ministries worden aangeboden op www.hermanboon.nl. Hieronder vallen ook de websites: www.biddenenvasten.nl www.wakeupgebedsschool.nl www.wakeupkampen.nl www.dekatapult.nl www.hollandgebedshuis.nl www.webshophermanboon.nl

UITLEG REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
Herman Boon ministries verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.hermanboon.nl en de daaronder liggende websites, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Herman Boon Ministries zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Klanten webshop
Herman Boon Ministries heeft een eigen webshop. Om een aankoop te kunnen doen in onze webshop verzamelen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en gekochte artikelen. Deze gegevens zijn allemaal nodig om de juiste producten op het juiste adres af te kunnen leveren.

GEBRUIK GEGEVENS
Herman Boon Ministries gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

  • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting ‘stichting De Katapult’, gebruikelijk zijn.
  • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
  • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de activiteiten.
  • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
  • Intern beheer;
  • Het behandelen van geschillen;
  • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.
  • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;

DOORGIFTE AAN DERDEN
Herman Boon Ministries geeft of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Herman Boon Ministries op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS
Herman Boon Ministries maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Herman Boon Ministries ontvangt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hermanboon.nl

BESCHIKBAARHEID EN WIJZIGING VAN JE GEGEVENS
Mocht je inzage in je gegevens willen, deze willen wijzigen of laten verwijderen? Dan kun je dit per e-mail of schriftelijk doen:
– Email: info@hermanboon.nl
– Schriftelijk: HB ministries, Pastoorkoopmanweg 23, 1784 NX, Den Helder.

BEWAARTERMIJN
Herman Boon Ministries zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Klanten webshop
De persoonsgegevens bij de aankoop van een product hebben we nodig om een artikel toe te kunnen sturen. De gegevens van de aankoop zullen we vastleggen in ons systeem en na 2 jaar verwijderen. Mocht je willen dat de gegevens eerder uit het systeem worden gehaald kun je dit verzoek per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Herman Boon Ministries behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.hermanboon.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.hermanboon.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 08-10-2020.

CONTACTGEGEVENS
Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vind je onze contactgegevens:

Herman Boon Ministries
Pastoor Koopmanweg 23A
1784 NX Den Helder
info@hermanboon.nl